Inriktning språk

Bild07 kopia

Inriktning Språk på humanistiskt program är den studieväg som erbjuder flest studiepoäng i språk. Den ger därmed möjlighet till flerspråkighet och de fördjupade språkkunskaper som efterfrågas i yrken där kunskaper om språk och kultur är viktiga (exportindustrin, EU, andra internationella sammanhang). Inom inriktningen visas på värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. En spännande väg till dessa fördjupade kunskaper finns i latinet.

Innehåll

shutterstock_250413133Med innehållet på den här webben vill vi stödja alla som på ett eller annat sätt vill ha tillgång till informationsmaterial om den språkliga inriktningen på humanistiskt program i allmänhet och latin i synnerhet.

Informationsblad: Språklig inriktning

InfobladGenom att klicka på länken här nedanför kan du ladda ner ett informationsblad i Pdf-format. Bladet kan användas vid olika informationstillfällen och spridas antingen digitalt eller på papper.
Ladda ner infoblad i pdf-format.

Bildspel om latinämnet

Bild01Den PowerPoint-presentation som ligger till grund för bildspelet om latinämnet är avsedd för nerladdning och kan med fördel användas vid informationstillfällen som ”Öppet hus” och liknande.

Två varianter av bildspelet
Bildspelet förekommer i två varianter, varav den första är avsedd för redigering och manuell styrning.
1. Ladda ner PowerPoint
Den andra är ett automatiserat bildspel som med fördel kan användas som rullande bakgrundsinformation via en projektor.
Ladda ner bildspelet och starta genom att dubbelklicka på filen. Avsluta genom att klicka på Esc,
2. Automatiserat bildspel i PowerPoint

Filmer på YouTube

För den som på egen hand vill orientera sig om vad det innebär att studera på språklig inriktning med latin finns det ett antal informationsfilmer dels inne på de olika sidorna, dels ute i högermarginalen.