001-2Ämnet latin – språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Latinet har varit modersmål och kommunikationsspråk för en stor del av Europas befolkning under drygt tvåtusen år och är idag en sammanbindande länk mellan många länder i världen som förmedlare av ett gemensamt språkligt och kulturellt arv.

Kommenterat bildspel

Det här bildspelet med muntliga kommentarer illustrerar det centrala innehållet i latinets kurser.

Ladda ner PowerPoint

Klicka här för att ladda ner en PowerPoint med samma innehåll som i bildspelet ovan.

Bild19-1