Bild13-1Du kommer att förstå de moderna språken bättre. 60 % av orden i engelskan kommer från latinet. När du skaffar dig god kunskap om latinska basord får du med dig nyckeln till latinets dotterspråk (franska,  spanska, italienska, portugisiska m.fl.) Du får en viss förmåga att passivt förstå de romanska språk som du inte har studerat direkt. Jämför latinets quattuor fyra, franskans quatre, spanskans cuatro, italienskans quattro, portugisiskans quatro. Många svåra ord i svenskan kommer du dessutom att begripa bättre.

Citat och sentenser

Du lär dig förstå innebörden av ett antal kända citat och sentenser på originalspråket. Du har säkert redan mött t.ex. Navigare necesse estAtt segla är nödvändigt. Carpe diem!Ta vara på dagen! Alea iacta estTärningen är kastad. Veni, vidi, vici. – Jag kom, jag såg, jag segrade.

Vetenskapligt fackspråk

Linnea borealis

Linnea borealis

Med latinkunskap får Du möjlighet att förstå många vetenskapers fackspråk. Latinsk terminologi används i dag inom bl.a. botanik (växtnamn som sinapis arvensis – åkersenap, linnea borealis – nordisk linnea, zoologi (t.ex. felis silvestris – skogskatt, vildkatt, vespa – geting, pica – skata), medicin (t.ex. fractura – brott på ben, atrophia musculorum – muskelförtvining) och juridik (t.ex. álibi – annorstädes). Praktiskt taget alla nya tekniska termer går tillbaka till latinska (eller grekiska) ordstammar. Också näringslivets och reklamens språk influeras av latinet, t.ex. Domus – hus, Semper – alltid, Volvo – jag rullar, Dux – ledare.

Ordbildning

Du lär dig latinska förstavelser och ordstammar och får större språklig säkerhet: subtrahera (dra undan),distrahera (dra åt olika håll), transportera (bära över), exportera (bära, föra ut), inkludera (innesluta), exkludera (utesluta), abdikera (avsäga sig), revidera (åter se igenom) etc.

Latinska texter

Odi et amo...

Odi et amo…

Genom att studera text på originalspråket kommer du också i närkontakt med människor som för årtusenden sedan uttryckte sina känslor, tankar och erfarenheter, t.ex. Catullus dikt:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

(Hata jag måste men älskar ändå. Men varför?
Jag vet ej. Blott att så verkligen är, känner jag sorgsen med kval.)

Dessa människors levande texter har inspirerat generationer av poeter, dramatiker och romanförfattare över hela Europa.

Tankar och idéer om samhället

Det antika Rom har spelat en roll inte bara för litteratur utan också för tankar och idéer om samhället. Det gäller inte bara grundläggande begrepp om hur ett samhälle kan organiseras som folkstyre och republik, utan också rättsväsendet mer konkret. Ordet juridik härstammar f.ö. från latinet (ius, iuris – rätt).

Arkitektur

pontdugardByggnadskonsten utvecklades under romarriket. Valvslagning och byggandet av akvedukter (aquaeductus – vattenledning) var bland mycket annat romerska specialiteter. Den grekisk-romerska arkitekturen har inspirerat den västerländska byggnadskonsten in i våra dagar.