Bild06

Humanistiska programmet har två inriktningar, en mot kultur och en mot språk.
Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Humanistiskt program

Den här filmen beskriver det humanistiska programmet i allmänhet.

Filmen är producerad av Skolverket.

Språkinriktning

Här beskrivs i första hand inriktning Språk på humanistiskt program.

Filmen är producerad av Gymnasieguiden.