Pompejis undergång

Den 24 augusti år 79 e. Kr. hände det. Ett väldigt, svampliknande moln över Vesuvius bebådade en naturkatastrof som räknas som en av de största i världshistorien. Vulkanen fick ett utbrott, och en av dess toppar sprängdes bort. Aska och stenar slungades upp i luften, och breda strömmar av glödande lava gled nedför sluttningarna. Två dagar i sträck var det kolmörkt. Två dagar i sträck drabbades traktens invånare av jordbävningar, jordskred, tjock rök och eld. När det blev ljust igen, tre dagar senare, var ett stort område runt Vesuvius helt ödelagt. Hela städer låg begravda under aska och pimpsten.
I den här animationen kan du följa katastrofens utveckling dag för dag.

Graffiti i Pompeji

320-684x291

När arkeologerna långt långt efter katastrofen började gräva ut staden Pompeji hittade de bl.a. klotter som påminner om våra dagars graffiti. Det kan röra sig om politiska val eller alldagliga händelser. I den här texten får vi läsa om bakgrunden till två pojkars skämt om en flickas gunst.

A. Börja med en språklig introduktion

 1. På vilket sätt skiljer sig svenskan och latinet åt i fråga om ordföljd?
  Marcus älskar Paula.
  Marcus Paulam amat.
  ————————–
  Paula älskar Marcus.
  Marcum Paula amat.
 2. På vilket sätt skiljer sig svenskan och latinet när det gäller verbet?
  Marcus älskar Paula.
  Marcus Paulam amat.
  ————————–
  Marcus och Secessus älskar Paula.
  Marcus et Secessus Paulam amant.

 

Klicka på Skicka för att rätta.
Du kan också klicka på Jag ger upp! Visa mig svaren. för att få alla svar.

Skriv ut övningen om du hellre vill arbeta på papper: Har du förstått?

Grammatisk översikt

1. Substantiv

2. Verb

Två pojkars graffitiskämt

394-1024x677

Caupona – barservering, krog

B. Försök komma fram till vad orden som finns i texten nedan betyder.

C. Lyssna och följ med i texten.


D. Översätt texten med hjälp av ordlistan ovan och stödorden nedan.

Marcus Paulam amat
Successus et Paula in oppido Pompeiis habitant. Successus fabricam ad Portam Maritimam habet. Paula in caupona non longe a foro habitat. Hodie Successus Paulam una cum Marco videt. Marcus et Paula multum inter se iocant. Marcus puellam bellam multum amat. Sed Marcus Paulam non solus amat. Nam Successus est rivalis. Itaque Successus prope cauponam, ubi Paula habitat, haec in muro scribit:
MARCUS PAULAM AMAT SED MARCUM PAULA NON AMAT.
NAM ME AMAT. SUCCESSUS HAEC SCRIBIT. VALETE
Scripta Marco grata non sunt. Marcus tum in muro respondet:
DICO ET SCRIBO: AMAS PAULAM, QUAE TE NON AMAT.
NAM PAULA ME MARCUM AMAT.
Stödord
una cum – tillsammans med
inter se – sinsemellan
prope – nära
ubi – där, varest
sed – men
haec – detta
quae – som

E. Kontrollera din översättning härÖversättning 1

Lånord


Bild13-1

De moderna språken innehåller mängder av latinska lånord. Både svenskan och de romanska språken (franska, spanska, italienska m.fl.) innehåller många exempel på detta. Men även det engelska språket, som trots att det tillhör den germanska språkgruppen, har ett samlat ordförråd som till 60 % består av latinska lånord.

F. Du kan nu förmodligen med dina nyvunna latinkunskaper lista ut vad följande lånord i svenskan och de moderna språken betyder.

Till övningssidan